SPAR PÅ POSERNE

SPAR PÅ POSERNE

5. oktober 2019 0 Af Camilla Kerlauge

Plastikposer er et tilbagevendende tema i debatter om klima og bæredygtighed.

Uanset at bæreposer i dag er lavet af genanvendeligt plast og forurener mindre, er det stadig et produkt vi bør minimere brugen af

 

I flere år har bæreposer i supermarkederne kostet penge, og nu er langt de fleste af de øvrige butikker fulgt med og kræver også betaling for at give os alle endnu et incitament til ikke at forbruge plastik.

En ting er plastik, men en anden er at poser efterhånden er blevet ret dyre. En familie som handler ind et par gange om ugen og køber fem-seks poser ugentligt i supermarkedet bruger knap 1.000 kr på poser om året.

Mange siger at det ikke er rent spild fordi poserne bliver brugt som skraldeposer bagefter – men til sammenligning koster det samme antal af de store dyre skraldeposer under 200 kr om året.

Vi har undersøgt hvordan brugerne af vores to apps Spenderlog og CO2Food har indkøbt plasticposer over det seneste år. Undersøgelsen viser, at danskerne har fanget budskabet og bruger færre poser. 

Andelen af danskere som ikke bruger plastposer er steget fra 47% i tredje kvartal 2018 til 62% i 3. kvartal 2019.

Der ses tilbagegang i brugen af plastposer over hele landet.
Hovedstaden går forrest med 2/3 af borgerne som ikke køber plastposer, mens Nordjylland er bundskaber og ‘kun’ kan komme op på at halvdelen har droppet poserne.

En spadestik dybere i tallene ses, at der på det år målingen strækker sig over er hele 15%, som er stoppet med at bruge bæreposer, mens 19% har reduceret forbruget af bæreposer. Desværre er der også 19%, svarende til knap hver femte, som har øget deres forbrug af poser.

Samlet set går det den rigtige vej, men desværre er der stadig nogen som ikke er helt med på den plast og omkostningsminimerende bølge endnu.

Stor forskel på landsdelene

Det er i Nordjylland at der er flest som øger brugen af bæreposer. Hele 25% af Nordjyderne har øget deres forbrug af poser i perioden. Lad os håbe at fremtidige opgørelser viser, at også Nordjyderne kommer på niveau med resten af Danmark.

Uanset de geografiske forskelle går det den rigtige vej – fortsætter dette, vil antallet af plastposer blive meget mindre over det kommende år. Vi holder øje, og følger selvfølgelig op løbende.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på en opgørelse af dagligvareindkøb for et repræsentativt udvalg af danskere som er brugere af Spenderlog appen eller CO2Food appen. Godt 1000 brugeres data indgår i undersøgelsen. Hvis en kunde har købt en eller flere poser i forbindelse med et indkøb indgår det som køb af plastpose.

Se også...